Sivilrettslig prosedyre og tvisteløsning

Vi fører regelmessig saker for domstolene innen sivilrettslige problemstillinger (m.a.o. jobber vi ikke med strafferett). I første rekke fører vi saker innen for våre primære kompetanseområder fast eiendoms rettsforhold og arv- og skifterett. Imidlertid  tar vi også saker på en rekke andre rettsområder.

Vi bestreber oss alltid på å få til en løsning før saken ender i retten. I noen saker er rettssalen dessverre ikke til å komme unna.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 33 66 82 eller ps@s-law.no for en nærmere samtale om din tvistesak og hvordan vi kan bistå deg.