Eiendomsrett

Vi har lang erfaring innen fast eiendoms rettsforhold og håndterer de aller fleste sakstyper innen eiendomsretten, det være seg mindre eiendomstransaksjoner (kjøp/salg av bolig) og nabodisputter eller komplekse problemstillinger knyttet til forvaltning av næringseiendom.

Våre klienter innen eiendom inkluderer bl.a.:

  • Huseiere
  • Utleiere
  • Leietakere
  • Sameiere i fast eiendom (herunder hyttesameier)
  • Rettighetshavere (typisk bruksrettigheter, f.eks veiretter, og forkjøpsretter osv.)
  • Eiendomsforvaltere
  • Boligsameier / borettslag
  • Eiendoms- og næringsmeglere
  • Kjøpere / selgere ved eiendomstransaksjoner

For oss er det viktig å kunne tilby våre klienter solid juridisk representasjon som også er kosteffektiv. Som et lite, men spesialisert, advokatfirma mener vi at vi står svært godt til for å få til det. God kontakt med våre klienter er viktig for oss, og gir etter vår mening de beste resultatene.

Ta kontakt på telefon 22 33 66 82 eller ps@s-law.no for en nærmere samtale om din sak og hva vi kan hjelpe deg med.