Arverett

Arverett har vært et særlig arbeidsområde for oss de siste 30 år. Vi jobber med alle sider av arveretten, som f.eks bobehandling og testamentfullbyrdelse, avgiftsspørsmål, testamentoppretting eller prosedyre i skiftetvister.

I 2007 opprettet vi nettstedet Arvehjelpen.no som en utpreget praktisk veiledning for arvinger i et forsøk på å gjøre informasjon om arverett lettere tilgjengelig for våre klienter. Arvehjelpen tar utgangspunkt i situasjonen en arving befinner seg i etter et dødsfall og forsøker å gi svar på de fleste og vanligste spørsmål som naturlig vil oppstå.

Som følge av vår satsing innen arverett behandler vi en stor og sammensatt mengde arvesaker i løpet av et år. Vi setter vår stolthet i å kunne tilby arverettslig rådgivning av høyeste kvalitet og sikre våre klienter trygghet og rettferdighet ved arveoppgjør. For oss er det viktig å kunne tilby våre klienter solid juridisk representasjon som også er kosteffektiv. Som et lite, men spesialisert, advokatfirma mener vi at vi står svært godt til for å få til det. God kontakt med våre klienter er viktig for oss, og gir etter vår mening de beste resultatene.

Besøk Arvehjelpen for mer informasjon om arv og arveoppgjør eller besøk våre temasider om arv for informasjon om de tjenestene vi tilbyr, eller ta kontakt med oss direkte på telefon 22 33 66 82 eller ps@s-law.no.