Andre rettsområder

Vi bistår også i saker utover arverett og eiendomsrett, bl.a. har vi god erfaring med familierett, innfordring og pengekrav, internasjonal privatrett og en rekke andre rettsområder. Videre har vi de siste 30 årene vært oppnevnt hjelpeverge for vergetrengende i Oslo og Akershus gjennom Overformynderiet i Oslo (nå Fylkesmannen i Oslo og Akershus).

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 33 66 82 eller ps@s-law.nofor en nærmere samtale om hvordan vi kan bistå deg.