Våre kompetanseområder

Vi er et lite advokatfirma som i det vesentlige er rettet mot arverett og eiendomsrett, men vi jobber også med en rekke andre områder slik som familierett, forvaltningsrett og generell forretningsjuridisk bistand.

For oss er det viktig å kunne tilby våre klienter solid juridisk representasjon som også er kosteffektiv. Som et lite, men spesialisert, advokatfirma mener vi at vi står svært godt til for å få til det. God kontakt med våre klienter er viktig for oss, og gir etter vår mening de beste resultatene.

Ta kontakt for en nærmere samtale om din sak!